L’amour est Bleu & 蓝色的爱

L’amour est Bleu - 蓝色的爱

太阳从海平面探出微光之时
悠扬的吟诵之声划开了暗夜的幽冥
朝圣者背向阳光
一路向西
一路素歌低吟

showluxe
showluxe
showluxe
showluxe
showluxe
showluxe